ACTUAC B.V.
Postbus 322
3440 AH Woerden
Telefoon +31 (0) 348 42 33 22
Fax +31 (0) 348 42 32 22
info@actuac.nl

Oplossingen voor actuariële, fiscale en pensioenvraagstukken

ACTUAC B.V. is het in 1987 opgerichte Actuarieel Advies Centrum. Een volledig onafhankelijk actuarieel adviesbureau met een enthousiast netwerk van goed opgeleide adviseurs die weten wat ondernemen inhoudt. De diensten aan directeuren-grootaandeelhouders vragen dan ook een groot deel van onze tijd.

Ons vakgebied is de actuariële dienstverlening over levensverzekeringen en pensioen, en het zwaartepunt ligt bij het actuariaat en de pensioenregelingen in de ruimste zin van het woord.

De adviseurs van ACTUAC staan borg voor kwaliteit en continuïteit. Beantwoorden actuarieuml;le, bijbehorende fiscale en pensioenvragen uit alle sectoren van het maatschappelijk leven. Deskundig en met toegesneden originele oplossingen. U kunt ons ook inschakelen voor doelgericht onderhandelen op een veel breder gebied dan alleen pensioen en actuariaat, of het kiezen van een strategie.

Een groot aantal successen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst maar bieden wel perspectief in soms heel moeilijke situaties.

Ruime ervaring

ACTUAC kende een aantal jaren van autonome groei, een viertal overnames en ontwikkelde zich tot een in binnen en buiten Nederland zeer goed bekendstaand middelgroot actuarieel bureau, mede door enkele jaren lidmaatschap van Milliman Global. Onze vroegere nieuwsbrief 'Actuariteiten' werd op grote schaal gewaardeerd en vaak direct na ontvangst gelezen. De activiteiten van ACTUAC concentreren zich tegenwoordig op de situatie in Nederland en de (voormalig) Nederlandse Antillen.

ACTUAC, actief actueel accuraat!