ACTUAC B.V.
Postbus 322
3440 AH Woerden
Telefoon +31 (0) 348 42 33 22
Fax +31 (0) 348 42 32 22
info@actuac.nl

Onafhankelijk en accuraat

ACTUAC werkt op declaratiebasis waarbij wij onze nota's baseren op daadwerkelijk voor de cliënt gewerkte uren. Deze differentiëren wij naar het niveau van de verschillende medewerkers, van actuarieel analist tot en met actuaris AG. Het is een goed gebruik dat wij onze nota's elke laatste werkdag van een kalendermaand versturen. Leveringsvoorwaarden zenden wij op verzoek toe.

Het allerbelangrijkste is echter onze onafhankelijkheid, die als basis dient voor de relatie met onze cliënten. ACTUAC houdt zich dan ook consequent afzijdig van andere belangen als provisies of levering van programmatuur of apparatuur.

Hoge Kwaliteit

ACTUAC levert diensten van hoge kwaliteit die zij baseert op drie A's: actief actueel accuraat. Wij werken volgens een duidelijk stramien en delen bij grotere opdrachten de dienstverlening op in twee of drie trajecten:

ACTUAC, actief actueel accuraat!