ACTUAC B.V.
Postbus 322
3440 AH Woerden
Telefoon +31 (0) 348 42 33 22
Fax +31 (0) 348 42 32 22
info@actuac.nl

Privacy AVG

1 Inleiding

 Direct vanaf de oprichting in 1987 gaat Actuac uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar cliënten. Immers bevat onze dienstverlening vrijwel altijd financiële aspecten waarvan de  informatie beslist niet met anderen mag worden gedeeld, afgezien van adviseurs van onze  cliënten. Vanzelfsprekend geldt voor al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

2 Gebruikelijke bewaartermijnen

Bij éénmalige opdrachten worden de gegevens bewaard tot maximaal 4 maanden na afloop van het eerste volle kalenderjaar na afronding van onze werkzaamheden. Bij andere opdrachten loopt de standaard bewaartermijn tot 4 maanden na afloop van het eerste volle kalenderjaar na ingang van het pensioen c.q. de lijfrente.

3 Derden 

In beginsel wordt ons ICT systeem beheerd door eigen medewerkers. Soms worden externe deskundigen ingeschakeld. Alle gegevens worden elke werkdag digitaal opgeslagen in een iCloud. Met onze externe dienstverleners is absolute geheimhouding van de gegevens van onze cliënten overeengekomen.

4 Rechten

 Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond en betaling van de betreffende factuur is ontvangen heeft elke cliënt met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens op elk moment het recht op inzage, aanpassing, verwijdering en/of doorzending naar derden. Aan zo’n verzoek wordt zo snel mogelijk voldaan maar in ieder geval binnen 30 dagen. Twee verzoeken per kalenderjaar worden gratis behandeld, bij meerdere verzoeken kunnen kosten in rekening worden gebracht die vooraf dienen te worden voldaan.

 5 Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u indienen bij het directiesecretariaat, per mail naar info@actuac.nl of schriftelijk naar Postbus 322, 3440 AH Woerden. Elke klacht wordt serieus genomen en zo snel mogelijk behandeld. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

ACTUAC, actief actueel accuraat!